Alla typer av små som större grävarbeten, såsom:

  • Dränering runt fastigheter

  • Trädgårdsarbeten

  • Planeringsarbeten

  • Anläggning och underhåll av skogsvägar

  • Husgrunder (från orörd mark till färdig makadambädd)

  • Enskilda avlopp

  • … och mycket annat!

 

Dumper

Med vår dumper utför vi också diverse dumperkörningar.